Gradering

Gradering innebär att man har uppnått den erfarenhet och mognad som krävs för att med respekt för judons regler och etik bära ett bälte med en viss färg. Inom judo finns det halvfärger och dessa kallas markeringar. Dessa har kommit till för att stegen inte ska vara lika stora och omfattande för barn och ungdomar.
Tänk också på att gradering bygger på många års träning av tekniker och be därför någon med mycket träningserfarenhet att hjälpa dig med namn och utförande på tekniker som du är osäker på.

 

Gult bälte klicka på länken här för närmare graderingsinfo
Orange bälte
Grönt bälte
Blått bälte
Brunt bälte