Styrelsen

Ordförande: Eva Fellman

Vice Ordförande: Diana Lindström

Kassör: Susanna Mattsson

Sekreterare: Kristoffer Gottberg

Medlemmar: Susanne Blomqvist, Martin Törnell, Niklas Karlman